Hội Thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ được Kinh Thánh làm chứng, và giữ giao ước mới. Chúng tôi rao truyền tình yêu của Đức Chúa Trời và hạnh phúc đời đời tại 175 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ, là tấm gương của chúng tôi, hầu việc lẫn nhau, nỗ lực biến hóa thế gian thành nơi tốt đẹp.

Kathmandu, Nepal
Kathmandu, Nepal
Singapore
Singapore
Quezon City, Phillippines
Quezon City, Phillippines
Play video

Video giới thiệu

Hơn 7.000 Hội Thánh tại 175 quốc gia đang rao truyền tình yêu của Mẹ trên thế gian.

Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của tổng thống Mỹ

Giải vàng Lifetime (06/2011) | Giải vàng (06/2011)
Giải vàng (11/2014) | Giải vàng (06/2015) | Giải vàng (09/2015)
Giải vàng (12/2015) | Giải đồng (07/2017)

Đón nhận giải thưởng phụng sự tình nguyện quyền uy nhất ở Mỹ (5 lần)
Giải vàng (Giải thưởng tối cao của giải đoàn thể)
Đón nhận Giải Lifetime, là vinh dự tối cao trong giải cá nhân

Nhận Giải thưởng của thổng thống từ chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Nhận Giải thưởng của thổng thống từ chính phủ Đại Hàn Dân Quốc

Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống (05/2015)
Huân chương chính phủ (08/2004)
Tuyên dương của tổng thống (02/2003)

Tuyên dương đoàn thể từ tổng thống là giải vinh dự nhất đối với đoàn thể, được trao cho đoàn thể tích lũy thành tích trong lĩnh vực liên quan trên 5 năm, mà được tặng cho đoàn thể tôn giáo là việc rất ngoại lệ.

Hội đàm cấp cao Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Trung ương của Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên mời Hội Thánh

Hội đàm cấp cao Quỹ Cứu trợ khẩn cấp Trung ương của Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên mời Hội Thánh

Thế giới ngày nay đang gánh chịu nhiều sự hậu quả tàn phá của chiến tranh, nạn đói, động đất và biến đổi khí hậu. Do đó, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tích cực hoạt động cứu hộ đa dạng trên thế giới thông qua các hoạt động dọn dẹp môi trường, cứu trợ lương thực, và các đội đối ứng thảm họa khẩn cấp. Tất thảy mọi hoạt động nhân đạo của Hội Thánh của Đức Chúa Trời đều xuất phát từ tấm lòng của Mẹ.
- Trích từ Diễn thuyết (ngày 13/12/2016, trụ sở chính của LHQ ở New York, Mỹ)

Giải thưởng chủ yếu Châu Á

Chính phủ các nước, cơ quan nhà nước v.v... trao tặng huân chương, huy chương, giải công lao, tuyên dương, bản cảm tạ v.v... bởi công nhận công lao Hội Thánh đóng góp cho hàng xóm và xã hội thông qua hoạt động phụng sự tình nguyện hiến thân, cổ xúy ý thức bảo vệ môi trường, mở rộng tham gia hiến máu v.v... ở các nước châu Á.

Tuyên dương của Bộ Hành chính Tài nguyên Môi trường Thái Lan

Tuyên dương của Bộ Hành chính Tài nguyên Môi trường Thái Lan

Bản cảm tạ của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Campuchia

Bản cảm tạ của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Campuchia

Tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội Philippines

Tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Xã hội Philippines

Tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Du lịch Môi trường Mông Cổ

Tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Du lịch Môi trường Mông Cổ

Hoạt động phụng sự tình nguyện địa phương Châu Á

Hội Thánh của Đức Chúa Trời được lập ở các nước như Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, Indonesia, Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, và kể cả ở Sertung, Nepal là làng hẻo lánh ở độ cao 4.000 mét so với mặt nước biển trên dãy núi Himalayas. Hội Thánh của Đức Chúa Trời trải ra bộ hành hy vọng để mọi người châu Á trở nên hạnh phúc.

Hoạt động biểu diễn cổ động cho 176 quốc gia gồm châu Á tại Đại hội Universiade Daegu, Hàn Quốc - Tổng cộng khoảng 90.000 người tham gia

Hoạt động biểu diễn cổ động cho 176 quốc gia gồm châu Á tại Đại hội Universiade Daegu, Hàn Quốc - Tổng cộng khoảng 90.000 người tham gia

Phục hồi thiệt hại bão Haiyan, Philippines, trao tặng vật phẩm cứu hộ, hỗ trợ đóng gói vật phẩm cứu hộ của nhà nước - 1.097 người tham gia

Phục hồi thiệt hại bão Haiyan, Philippines, trao tặng vật phẩm cứu hộ, hỗ trợ đóng gói vật phẩm cứu hộ của nhà nước - 1.097 người tham gia

Hiến máu chuyển tiếp ở Bangkok, Thái Lan

Hiến máu chuyển tiếp ở Bangkok, Thái Lan

Làm sạch bờ sông Bandengan Utara, Jakarta, Indonesia

Làm sạch bờ sông Bandengan Utara, Jakarta, Indonesia

Tái thiết trường học bị thiệt hại động đất ở Sindhupalchok & Kavre, Nepal - Xây dựng 1 tòa nhà lớp học mới, chi viện bồn nước, nhà vệ sinh, đồ dùng học tập

Tái thiết trường học bị thiệt hại động đất ở Sindhupalchok & Kavre, Nepal - Xây dựng 1 tòa nhà lớp học mới, chi viện bồn nước, nhà vệ sinh, đồ dùng học tập

Hoạt động cứu hộ 700 lần động đất ở Nepal - Tổng cộng khoảng 15.000 người tham gia, chi viện đồ ăn 14 lần bằng máy bay trực thăng tới khoảng 1.000 gia đình ở vùng cao trên Himalayas

Hoạt động cứu hộ 700 lần động đất ở Nepal - Tổng cộng khoảng 15.000 người tham gia, chi viện đồ ăn 14 lần bằng máy bay trực thăng tới khoảng 1.000 gia đình ở vùng cao trên Himalayas

Family Site

Top